marionetes nòmades foto de lia marrugat lia fotografia

Producció audiovisual

Un dels pilars del projecte Marionetes Nòmades és la producció audiovisual. Sota la direcció de la realitzadora Elena Molina, es troben actualment en fase de producció diferents curts documentals que fan visible històries de persones que han transformat la seva vida i les del seu entorn a través dels titelles. El rodatge realitzat entre gener i febrer de 2013 a Burkina Faso marca el punt de partida.

El cementiri de les marionetes

Després de dedicar tota la seva vida a les marionetes, Desiré ha decidit deixar-les de banda per un temps. En canvi la seva amiga Fabe, entre les seves múltiples feines, s’ha proposat crear un espectacle de titelles per conscienciar a nens i nenes de la importància d’anar a l’escola. Un cementeri de marionetes a Ouagadougou, Burkina Faso, es el punt de partida d’aquest relat d’il·lusions i reptes.

Quand j'étais petit...

La família de N'Sele Malone es reunia per veure espectacles improvitzats de marionetes quan el seu tiet tornava a Burundi durant l’estiu. Malone tenia dotze anys i no els hi feia gaire cas, només li interessava el futbol i estar amb els seus amics. Un dia jugant al carrer va passar quelcom que canviaria totalment el rumb de la seva vida. Avui, 20 anys després, és un dels titellaires més reconeguts de l’Àfrica de l’Oest i només a través dels titelles que construeix en el seu taller a Burkina Faso és capaç d’alliberar i transformar els seus records.